Buildings by Goettsch Partners : 1 Items Found
1 R&F Yingkai Square in Guangzhou, Canton
Huaxia Road at Huacheng Avenue
Guangzhou
  • Construction start: 2008
  • Construction end: 2014
  • Designed by: Goettsch Partners
  • Stories: 66