Asian Architecture Info
Hanjin Shipping Building
Address
25-11 Yeouido-dong
Seoul 150-010
Basic Information
Type Skyscraper
Neighborhood: Yeouido-dong